cv gasketels

Sinds 2007 is het ook voor gasketels verplicht om tweejaarlijks een onderhoud te krijgen aan ketel en
schouw, deze wetgeving is onderverdeeld in 3 groepen: G1,G2 en G3.
 
Wij hebben enkel onze erkenningsnummer voor de G1-klasse en zullen dus niet werken aan G2 en G3.
 
Wij doen ook herstellingen aan uw verwarming en dit indien mogelijk dezelfde dag, voor eigen klanten doen wij in de winter ook de herstellingen in het weekend en s'avonds (enkel de G1-klasse).
gelieven dit dan ook zo snel mogelijk te melden als u in de kou zit,wacht niet tot s'avonds om ons te bellen ook op zondag
 
G1 zijn de atmosferische ketels, dit zijn doorgaans de oudere ketels die op de vloer geplaatst zijn en hun verbrandingslucht in     de stookplaats aanzuigen
G2 zijn de wandketels en condensatieketels.
G3 zijn aangeblazenbranders ( dit is meer terug te vinden op grotere ketels vb. scholen, kerken ,rusthuizen).
 
Ook moeten wij tijdens het onderhoud een controle uitvoeren op de verluchting van de stookruimte, zo moet er voldoende verse lucht aangezogen kunnen worden tijdens de werking van de ketel, dit moet een niet afsluitbare opening zijn, zo is een open raam of deur niet reglementair omdat deze kunnen dicht gedaan worden
 
Onze erkenningsnummer voor gas is: GV04835.
 
Gelieven onze vrije dag te respecteren en op zondag enkel voor dringende herstelling te bellen ,niet voor afspraken.
Op zaterdag, zondag en feestdagen doen wij dringende herstellingen enkel voor eigen klanten waar wij jaarlijks of tweejaarlijks het onderhoud van de cv installatie doen.

voor meer info kijk ook op www.aardgas.be